Velkommen til byggemarkedscase.dk

Her finder du film med tilhørerende opgaver, som kan bruges til at bygge bro mellem teori og praksis.Vi håber, at filmcasene og opgaverne kan være med til at danne grobund for diskussion og refleksion hos eleverne. Casene og opgaverne kan behandles både mundtligt og skriftligt, materialet er gratis og let tilgængeligt.

Vi anbefaler at starte med at læse introduktionen til materialet for at få indblik i, hvordan materialet fagligt er tænkt.

Hjemmesiden er opbygget sådan, at man igennem hovedmenuerne får adgang til filmcasene samt opgaverne.