Home / Mere fokus på raptor

Mere fokus på Raptor

Hanne bliver bedt om at lave en bedre præsentation/udstilling af et produkt i forretningen.

Her finder du opgaver til: Dansk, Erhvervsøkonomi, Salg og service